Ciné-Club - REVOLTA

Les 400 coups

Kde

Klub Pomezí
Kounicova 7, Brno

Kdy

6. 12. 2023 20.00 - 23.00
Francouzský širokoúhlý film průbojného režiséra Francoise Truffauta Nikdo mne nemá rád (původní název Čtyřista ran), je jedním z charakteristických děl tzv. nové vlny francouzské kinematografie. Ukazuje bludný životní kruh třináctiletého pařížského chlapce. Ukazuje nebezpečná úskalí chlapeckého dospívání, která sice dobře znají pedagogové a sociologové, ale která obvykle přehlížejí ti, kdož by měli nejspíše podat dítěti pomocnou ruku jeho rodiče. Truffaut používá na mnoha místech autobiografické metody a snad právě jí nabylo jeho dílo tak pronikavé sály a působivosti. Snaží se dokázat, že problém mládeže na scestí je spíše problémem dospělých. Jeho film je krutou obžalobou společnosti, v níž dítě vyrůstá bez lásky, společnosti, která zavírá třináctiletého chlapce společně s prostitutkami a v nápravném ústavu sním zachází jako s tím nejsprostším dospělým zločincem. Na MFF v Cannes 1959 byl film Nikdo mne nemá rád vyznamenán Cenou za režii. (oficiální text distributora)
 
Vstupné: 100,-/80,-
České titulky
 
The French wide-screen film "The 400 blows" (Les quatre cents coups) by breakthrough director Francois Truffaut is one of the characteristic works of the so-called new wave of French cinema. It shows the vicious circle of life of a thirteen-year-old Parisian boy. It shows the dangerous pitfalls of a boy's adolescence, which are well known by pedagogues and sociologists, but which are usually overlooked by those who should most likely give the child a helping hand from his parents. Truffaut uses autobiographical methods in many places, and perhaps it is precisely because of this that his work has acquired such a penetrating depth and impact. He tries to prove that the problem of misguided youth is more of an adult problem. His film is a cruel indictment of a society in which a child grows up without love, a society that locks up a thirteen-year-old boy together with prostitutes and treats him in a correctional institution like the worst adult criminal. At the 1959 Cannes Film Festival, the film The 400 blozs was awarded the Prize for Direction. (distributor's official text)
 
Entrance: 100,-/80,-
With Czech subtitles