Koncerty - Sophia Djebel Rose a Raoul Eden

Kosmická kytara, Frankofonní Folk a avantgardní písně

Kde

Klub Pomezí, Kounicova 7, Brno

Kdy

22. 1. 2024 19.00 - 22.00

Sophia Djebel Rose - Frankofonní Folk a avantgardní písně

Přijďte a objevte naživo antologii vybraných písní. Mezi folkem, blues, experimentálními písněmi a avantgardní poezií představí Sophia Djebel Rose některé skladby ze svého prvního alba s názvem Métempsycose a ukázky některých úryvků ze svého dalšího připravovaného alba.

Raoul Eden - Kosmická kytara

Raoul Eden nabízí sadu instrumentálních kytar prošpikovaných slide dobro a modulárním dronem. Jeho styl má kořeny v primitivním psychedelickém blues otevřeném zvukům Středního východu, klasické lyrice a indickém ragga. Jeho kytarová hra čerpá z opakujících se a extatických struktur stejně jako z téměř improvizovaných volných forem; a hraničí s cestou mimo realitu a přes iluze.

Sophia Djebel Rose - Francophone Folk and avant-garde songs

Come and discover an anthology of selected songs live. Between folk, blues, experimental songs and avant-garde poetry, Sophia Djebel Rose will present some tracks from her first album called Métempsycose and samples of some excerpts from her next upcoming album.

Raoul Eden - Cosmic Guitar

Raoul Eden offers a set of instrumental guitars punctuated by slide dobro and modular drone. His style is rooted in primitive psychedelic blues open to Middle Eastern sounds, classical lyricism and Indian ragga. His guitar playing draws on repetitive and ecstatic structures as well as almost improvised free forms; and bordering on a journey beyond reality and through illusions.

>