Ciné-Club - REVOLTA

Timbuktu

Kde

Klub Pomezí
Kounicova 7, Brno

Kdy

19. 3. 2024 19.00 - 22.00

Režie: Abderrahmane Sissako

Drama Francie / Mauritánie, 2013, 97 min

V Mali vtrhnou islamisté do města Timbuktu a zavedou zde právo šaría. Zakazují hudbu, fotbal, cigarety, utlačují ženy, zavedou nucené sňatky a soudní tribunály, které vynášejí nespravedlivé a absurdní rozsudky.

Navzdory represím se obyvatelstvo brání, často ve jménu jiného pojetí islámu.Kidane je tuaregský pastevec žijící v poušti se svou ženou a dcerou. Jeho rodina, která byla zpočátku ušetřena, bude během konfliktu s jiným obyvatelem brzy podrobena novým islámským zákonům.

Vstupné: 100,- Kč / 80,- Kč (po předložení věrnostní karty Alliance Française Brno PARTNER)
Akce se koná v rámci 25. ročníku Dnů frankofonie a cyklu REVOLTA filmového klubu Pomezí.

Directed by Abderrahmane Sissako

Drama France / Mauritania, 2013, 97 min

In Mali Islamists invade the city of Timbuktu and introduce sharia law. They ban music, football, cigarettes, oppress women, introduce forced marriages and judicial tribunals that deliver unjust and absurd verdicts.Despite the repression, the population fights back, often in the name of a different concept of Islam. Kidane is a Tuareg shepherd living in the desert with his wife and daughter. His family, initially spared, will soon be subjected to new Islamic laws during a conflict with another resident.

Entrance fee: CZK 100 / CZK 80 (upon presentation of Alliance Française Brno PARTNER loyalty card)

The event takes place as part of the 25th edition of the Days of Francophonie and the REVOLTA cycle of the Pomezí film club.