A Tilted Rager

Charitativní koncerty

Kde

klub Pomezí, Kounicova 7, Brno

Kdy

8. 6. 2024 16.00 - 23.00
Odpoledne a večer plný hudby a zábavy, abychom získali peníze na naše oblíbené účely. Podpůrné organizace pracují s orangutany, dětskou nemocnicí, bezdomovci a nezávislou uměleckou galerií.
Podrobnosti o charitě:
Solární pomoc pro Ukrajinu
Váš příspěvek do sbírky Slunce pro Ukrajinu podpoří instalaci solárních panelů na střeše Záporožské dětské nemocnice, která se každoročně stará o přibližně 100 000 pacientů a kde lékaři provádějí přes 2 000 chirurgických zákroků. Zařízení mimo jiné poskytuje neodkladnou lékařskou péči novorozencům a je jediným akutním a chronickým hemodialyzačním střediskem na jihovýchodě Ukrajiny.
https://nesehnuti.cz/sun-for-ukraine/
Projekt Orangutan
Přispějte a dejte orangutanům na Sumatře a Borneu nejlepší šanci na přežití proti hrozbě vyhynutí. Podpořte naši práci, včetně ochrany kritických stanovišť, center péče o orangutany a rehabilitace.
https://www.theorangutanproject.eu/

An afternoon and evening of music and fun to raise money for our favourite causes. Organisations with support work with Orangutans, a Children's Hospital, The homeless and an independent Art Gallery.
Charity details:
Solar Aid For Ukraine
Your contribution to the Sun for Ukraine fundraiser will support the installation of solar panels on the roof of the Zaporozhye Children's Hospital, which cares for approximately 100,000 patients each year and where doctors perform over 2,000 surgical procedures every year. Among other things, the facility provides emergency medical care for newborns and is the only acute and chronic haemodialysis centre in the south-east of Ukraine.
https://nesehnuti.cz/sun-for-ukraine/
The Orangutan Project
Donate to give orangutans in Sumatra and Borneo the best chance of survival against the threat of extinction. Support our work including critical habitat protection, orangutan care centres and rehabilitation.
https://www.theorangutanproject.eu/
>