Passepartout - Daylighting

Kde

Italsko-americké Passepartout Duo naživo představí své nově vydané album Daylighting v Pomezí. Destiluje dlouhý proces budování vlastních syntezátorů, které funkčně integrují textilní vlákna a elektronické obvody – více informací o něm zde:
https://passepartoutduo.com/daylighting-press-release
Italian-American Passepartout Duo will present live their newly released album, Daylighting in Pomezí. It distills a long process of building their own synths that functionally integrate textile fibers and electronic circuits - more information about it here: https://passepartoutduo.com/daylighting-press-release

Kdy

5. 12. 2021 19.00 - 22.00