ŠIROM v Pomezí

Kde

Pomezí klub, Kounicova 7, Brno

Kdy

27. 6. 2022 19.00 - 22.00

ŠIROM v Pomezí klubu
27/6/22
V 19 hodin
Vstupné: 200 Kč
V repertoáru Iztoka Korena, Samo Kutina a Any Kravanja najdeme více než desítku nástrojů a minimálně tolik daných hudebních forem, které lze vnímat jako inspiraci pro charakter tohoto souboru. Vzniká tak originální, stylově homogenní forma vyjádření, která osciluje mezi širokou škálou lidových zvuků a současnými meditacemi ve stylu akustického rocku. Konečným výsledkem je zakotvený, ale stále mystický minimalismus. Širomova hudba je kontemplativní, ale v případě potřeby může být tvrdší.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŠIROM in Pomezí klub
27/6/22
At 7 pm
Entry: 200 kč
More than a dozen instruments can be found in the repertoire of Iztok Koren, Samo Kutin and Ana Kravanja and at least as many given musical forms that can be perceived as an inspiration behind the character of this ensemble. What this generates is an original, stylistically homogeneous form of expression that oscillates between a wide array of folk sounds and contemporary acoustic rock-style meditations. The end result is grounded yet still mystical minimalism. Širom’s music is contemplative, but can get harder when necessary.

>