Q1 of everything

Kde

Pomezí klub & galerie, Kounicova 7, Brno

Kdy

13. 10. 2022 19.30 - 21.30

„V současnosti má OSN 193 členských států, ale toto číslo není definitivní, máme zde i pozorovatelské země a další závislá a sporná území fungující de facto jako nezávislé státy.

Výstava Q1 of Everything poskytuje pohled do 51 zemí v podobě široké škály artefaktů, vstupenek, bankovek nebo cigaret sesbíraných při překonávání útrap pouští, tropických deštných pralesů, jazykových bariér a autostopu. Výstava je součástí cyklu cestovatelských besed.“

Zveme vás na večer jedinečných cestovatelských zážitků, dobrých i špatných, našeho milého kamaráda světoběžníka Mikyho Blatného. Po celou dobu jeho první expozice poutavých sbírek předmětů z jeho cest se můžete dozvědět více o skutečné realitě extrémnějšího druhu cestování.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"At present day, the UN has 193 member states, but this number is not definitive; we also have observer countries and other dependent and disputed territories functioning de facto as independent states.

The Q1 of everything exhibition provides a glimpse into 51 countries in the form of a wide range of artefacts, tickets, banknotes or cigarettes collected while overcoming the rigours of deserts, tropical rainforests, language barriers and hitchhiking. The exhibition is part of the travel talks series."

We invite you to an evening of unique travel experiences, both good and bad, of our dear globetrotter friend Miky Blatný. All through his first exposition of intriguing collections of objects from his journeys, you can learn more about the actual realities of a more extreme kind of travelling.