Q1 of everything IV - Mexico

Kde

Pomezí klub & galerie
Kounicova 7

Kdy

3. 11. 2022 19.30 - 22.00

Zveme vás na poslední cestovatelské povídání Mikuláše Blatného spojené s jeho chaoticky krásnou výstavou. Tento týden nám poví vše o svých divokých dobrodružstvích v Mexiku, o nebezpečích a zázracích, se kterými se setkal, a možná to změní nebo rozbije některé z mnoha stereotypních představ, které byste o této zemi mohli mít.

We invite you to the last of Mikuláš Blatný's travel talks connected to his chaotically beautiful exhibition. This week, he will tell us all about his wild adventures in Mexico, the dangers and wonders he encountered and just maybe, it will change or shatter some of the many stereotypical ideas you might have about that land.