Denisa Michálek Belzová - Strom to ví - Vernisáž obrazů

Kde

Pomezí klub, Kounicova 7, Brno

Kdy

23. 3. 2023 18.00 - 21.00

Denisa Michálek Belzová

Nar. 1980, vystudovala Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, ateliéry: Malba 2 pod vedením Martina Mainera, Intermédia pod vedením Václava Stratila, Environment pod vedením Vladimíra Merty.

Denisa se aktivně věnuje vlastní tvorbě — především malbě. Je členkou a zakladatelkou streetartové skupiny In Dust Troll (Radek Michálek, Denisa Belzová, Lukáš Orlita). Aktuálně se zabývá výukovými projekty pro různé generace. Založila a nyní učí v organizaci Start-Art. Externě působila v Moravské galerii, kde se podílela na koncepci výukových kurzů uprostřed výstavních expozic. V malbě se zaměřuje na krajinu uvnitř i vně města, krásu zdánlivě obyčejných okamžiků, nebo vytváří osobní symbolické výjevy plné dětských postaviček.

https://www.denybel.cz/