Masáž - Frida Kakao - Vernisáž a performance

Kdy

21. 9. 2023 18.01 - 22.00
Vernisáž obrazů a performance Fridy Kakao:
"Jmenuji se Bubačka. Na zátylku mám masitě vyraženo „Made in China. Je mi zhruba devět let(už tři roky), za tu dobu jsem značně votrlá. Bydlim v Komíně, odtud vyrážím na svý průzkumnický cesty po okolí. Nejraději se oblékám v syntetickou leopardí kožešinu. Občas se převlékám do kostýmku Bílého vodníka, někdy zase supluju Frídu kakao dnes Lídu malkao. Mé oblíbené barvy jsou všechny. Ráda poslouchám zvuky rytmické i nerytmické, lahodné sluchu i méně libé. Nejraději mám náhodně objevené skřeky lidí převtělených do krajiny snů v přírodní scenérii u dálnice za městem. Umělce mám taky ráda, když mě baví. Inspirují mě pohádkové představy a hravé uletávání. Jsem autorem několika obrazově a zvukově ztvárněných, názorně, symbolických proměn-hravých úletů, které zlehka nabrnkávají pradávné, archetypální obrazy dítěte, princezny, matky, dcery,lovkyně upírů dnes zombí, rostliny, zvířete, lásky, města, zahrady, panenky."
Na akci budou číst Andrea Bakalová, Kateřina Koutniková a Marie Čmelíková.
---------------------------------------------------------------------------
Exhibition opening and performance by Frida Kakao:
"My name is Bubačka. On the nape of my neck I have “Made in China“. I am about nine years old (three years already), and during that time I have become quite introverted. I live in Komín, from where I go on my exploration trips around the area. I prefer to dress in synthetic leopard fur. Sometimes I change into a White Waterman costume, sometimes I replace Frida kakao with Lída malkao. My favorite colors are all of them. I like to listen to rhythmic and non-rhythmic sounds, pleasant to the ear and less pleasant. My favorite sound is the randomly discovered screams of people transformed into a dreamscape in the natural scenery by the highway outside the city. I also like artists when they amuse me. I am inspired by fairy-tale ideas and playful flying. I am the author of several graphic and sound symbolic transformations-playful flittings that lightly remind of the ancient, archetypal images of a child, princess, mother, daughter, vampire hunter, known today as zombies, plants, animals, love, cities, gardens, dolls."
Andrea Bakalová, Marie Čmelíková and Kateřina Koutniková will read at the event.