CEO - Ryuzo Fukuhara

Kde

Klub Pomezí, Kounicova 7, Brno

Kdy

30. 8. 2023 19.00 - 21.00
Ve středu 30.8. se rozloučíme s obrazy Leony Popelové.
Všichni jste srdečně zváni na drink a další v klubu Pomezí.
Součástí večera je unikátní vystoupení Butó Ryuza Fukuhary.
Představení korejské-japonského tanečníka Butó “'CEO' je performance podřízeného Označujícímu. Nemluví (nehýbe se), mluví se na něj (je hýbán). Maximalizace zisku ve službách akcionářů. Zaměstnavatel roku: Pervert číslo jedna v Penthouse, dělá jako obvykle, první v řadě pro Norimberské klimatické soudy.“
Politická taneční a audiovizuální agitka.
Vstupné: 200 kč
On Wednesday 30.8 we will part with Leona Popelová´s paintings.
You are all welcome to join for a drink and more in Pomezí club.
Part of the evening is Ryuzo Fukuhara´s unique Butoh performance.
Ryuzo Fukuhara is a Korean-Japanese Butoh dancer based in Slovenia. He presents "CEO" is the performance of a subordinate to the Signifier. He does not speak (does not move), is spoken to (is moved). Profit maximization in the service of shareholders. Employer of the Year: Penthouse's number one pervert, doing business as usual, first in line for the Nuremberg Climate Trials.”
Political agitation in dance, sounds and images.
Entry fee: 200 kč