Tomáš Braun - Fusion v Pomezí

Kde

Klub Pomezí, Kounicova 7, Brno

Kdy

5. 10. 2023 19.00 - 22.00

Tomáš Braun (1981, Děčín) je kytarista a výtvarník žijící v Severních Čechách.
Je kapelníkem pražského fusion tria PLOY a spoluautorem grindcore experimentu BRAUNCHOLDA.
S básnířkou Olgou Stehlíkovou vydal album Vejce/Eggs. Působí také ve freejazzovém uskupení s bubeníkem Janem Horváthem, saxofonistou Janem Gruntem a basistou Jiřím Matysem. Ze spolupráce s Básníkem Tichem vznikla nahrávka Tak trochu nad mraky. Jako cellista a trumpetista je součástí skupiny hudebníků pod hlavičkou Strakův pojízdný cirkus, která se věnuje experimentální
hudbě a improvizaci. V roce 2022 vydal sólové EP Butterflies on Acid. Ve výtvarné tvorbě se věnuje sochařství (www.lindevonbraun.cz), které podvědomě reflektuje život a soužití obyvatel česko-německého pohraničí v uplynulých dvou stech letech. Jako TOMB tvoří kombinovanými technikami, jako jsou velkoformátová kolorovaná fotografie, koláž, linoryt, akvarel, olej nebo akryl. Díla se pohybují na hraně surrealismu a art-brut. Jsou výsledkem volného tvůrčího experimentu. Výstavy od roku 2019: Galerii Emila Juliše, Pasáž českého designu, Galerie Pod Věží Ml.Boleslav, Zámek Struppen SRN, Alta Praha, Studio Paměť Praha, atd.

https://poli5.bandcamp.com/album/butterflies-on-acid
https://www.indies.eu/en/umelci/1735/ploy/
https://madmusickcz.bandcamp.com/album/brauncholda-st-nohrad-fullalbum-2020
https://soundcloud.com/eggsvejce
https://www.instagram.com/visualsoftomb
www.lindevonbraun.cz

Vstup: 150 kč

Tomáš Braun (1981, Děčín) is a guitarist and artist living in North Bohemia.
He is the bandleader of the Prague fusion trio PLOY and co-author of the grindcore experiment BRAUNCHOLD.
He released the album Vejce/Eggs with the poet Olga Stehlíková. He also works in a free jazz group with drummer Jan Horváth, saxophonist Jan Grunt and bassist Jiří Matys. Such collaboration with Básník Tich resulted in the recording "Tak ochuch nad nori". As a cellist and trumpeter he is part of a group of musicians under the banner Strakův pojezdný circus, which is devoted to experimental music and improvisation. In 2022, he released the solo EP Butterflies on Acid.
In his artistic creation, he devotes himself to sculpture (www.lindevonbraun.cz), which subconsciously reflects life and the coexistence of the inhabitants of the Czech-German borderland in the past two hundred years.
Entrance: 150 CZK